Notice: Undefined index: bme-message in /hosting/www/bmesoft.cz/i-chovatel/wp-content/plugins/bmesoft-cz/bmesoft-cz.php on line 257

Majstrovstvá Slovenska v agility 2016 / Agility Championship of Slovak Republic 2016

 • 22.10.2016 08:00 - 23.10.2016 17:00
 • Pro všechny psy bez rozdílu
 • Drevárska 1649/23, Pezinok, 902 01, Slovensko

 • Rose Speedlight Dog Camp pozýva na MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V AGILITY 2016!

  Rozhodca: Alex Beitl (GER)

  PODMIENKY ÚČASTI
  Preteky sú otvorené pre všetky prihlásené tímy (aj zahraničné) s platným výkonnostným zošitom. Slovenské tímy musia mať splnenú čistú skúšku A1 alebo štart bez diskvalifikácie v kategórii A2 v čase od 30.8.2015 do termínu uzávierky. Tímy A3 štartujú automaticky. Družstvá sú štvorčlenné v každej veľkostnej kategórii, počítajú sa traja najlepší.

  PRIHLASOVANIE: http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/msr-2016

  Štartovné: 20€ / tím
  Uzávierka: 16.10.2016
  Kapacita: max. 150 tímov

  PROGRAM

  Sobota – 22. 10. 2016
  8.00 – 8.40 prezentácia
  9.00 Open Agility Družstvá
  Open Jumping Jednotlivci

  Nedeľa – 23. 10. 2016
  8.00 – 8.40 prezentácia
  9.00 Open Jumping Družstvá
  Open Agility Jednotlivci

  HODNOTENIE

  Titul Majster Slovenska v agility získava najvyššie umiestnený tím a družstvo v súčte behov Open Agility a Open Jumping, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:
  - je členom klubu zastrešenom v ASKA
  - má slovenské občianstvo alebo trvalý pobyt na Slovensku minimálne 6 mesiacov – v čase konania Majstrovstiev Slovenska v agility

  Tituly 1. vicemajster Slovenska v agility a 2. vicemajster Slovenska v agility získavajú druhý a tretí tím v poradí spĺňajúci vyššie uvedené podmienky. Všetky tri tituly na MSR sa udeľujú zvlášť v každej výškovej kategórii.

  Tituly 1. vicemajster Slovenska v agility družstiev a 2. vicemajster Slovenska v agility družstiev získava druhé a tretie družstvo v poradí spĺňajúci vyššie uvedené podmienky. Všetky tri tituly na MSR sa udeľujú zvlášť v každej výškovej kategórii.
  ///
  Rose Speedlight Dog Camp invites to

  AGILITY CHAMPIONSHIP OF SLOVAK REPUBLIC!

  Judge: Alex Beitl (GER)

  CONDITIONS OF PARTICIPATION

  Competition is open to every entered team (foreign too) with valid working book. Slovak teams need to record clean A1 exam (no penalty points) or finish A2 exam without disqualification in term from 30.8.2015 until the competition deadline. Teams in A3 category start automatically. Team competition includes 4-member teams in each height category, three best runs count into the final results.

  REGISTRATION: will be open soon

  Starting fee: 20€ / team
  Deadline: 16.10.2016
  Capacity: max. 150 teams

  PROGRAM

  Saturday – 22. 10. 2016
  8.00 – 8.40 registration
  9.00 Open Agility Team
  Open Jumping Individual

  Sunday – 23. 10. 2016
  8.00 – 8.40 registration
  9.00 Open Jumping Team
  Open Agility Individual

  TITLE AWARDING

  Title Agility Champion of Slovak Republic is awarded to the highest ranked individual and team in summary of Open Agility and Open Jumping runs, who meets following conditions:
  - handler is member of ASKA club
  - handler disposes of Slovak citizenship or has permanent residence in Slovakia at least 6 months – at time of taking place of the championship.

  Titles 1st Agility Vice-Champion of Slovak Republic and 2nd Agility Vice-Champion of Slovak Republic are awarded to the second and third ranked individuals meeting conditions stated above. All three titles are awarded in each height category respectively.

  Titles 1st Agility Team Vice-Champion of Slovak Republic and 2nd Agility Team Vice-Champion of Slovak Republic are awarded to the second and third ranked teams meeting conditions stated above. All three titles are awarded in each height category respectively.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ReklamaPracuji...