Notice: Undefined index: bme-message in /hosting/www/bmesoft.cz/i-chovatel/wp-content/plugins/bmesoft-cz/bmesoft-cz.php on line 257

Agility DISco games 2016

 • 17.6.2016 16:00 - 18.6.2016
 • Pro všechny psy bez rozdílu
 • Agility club Lazany, Lazany, 97211, Slovensko

 • /ENGLISH/ Dear agility friends,
  you are all welcome on our favourite competition Agility DISco games 2016!
  We plan a longer weekend full of interesting and unusual runs.
  Cash prizes, night runs under artificial lighting, evenings spent together and celebration of INTERNATIONAL DAY OF MUSIC – this everything is waiting for you if you decide to spend a weekend in Agility club Lazany.
  We are already looking forward to you! (Agility Lazany)

  Propositions:

  Registration : https://docs.google.com/forms/d/1Dv5jhX4hFT_9pwkPmpIuLWrsYzJAjPBRZOBCW4Aanuk/viewform
  Starting list : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D2ggUkt1lM-t2N8UzOa_EmnU8dnrAbf4ZULaMeMpfT4/edit#gid=0
  Organizer : Agility club Lazany (Slovakia)
  Place: Lazany, Slovakia (training area of AC Lazany)
  GPS position data
  48° 49' 28.3675826" N
  18° 37' 18.3038521"
  Date of competition : 17. - 19.6. 2016
  Surface : grass
  Judges: 1. Tomáš Glabazňa / CZ /
  2. Katka Kolarovová / SK /
  Garant : Martina Kolevová
  MAX. Number of teams : 100
  Conditions for participation : The competition is open for all dogs over 18 months with the current record book.

  Program:
  Friday 17.6.2016
  16,00-16,45 - registration
  16,50 – measure of dogs
  17,00 – Opening of competition than :
  Exam A1,A2,A3
  Prize giving ceremony (exam)
  Night run – run for the title BEST SLALOM DOG (Optional open run in price of competition)
  Without distinguishing the high-rise category winner own the title BEST SLALOM DOG 2016 and cash prize 50€

  Saturday 18.6.2016
  8,00 -
  Open jumping – special run
  Prize giving ceremony (Open jumping)
  1.Exam A1,A2,A3
  2.Exam A1,A2,A3
  Prize giving ceremony (Totals of exams - 1st exam + 2nd exam)
  Final run (probably night) – run of winners of top 3 places in the totals of exams.
  Prize giving ceremony (Final run) : winners of final run in S,M,L category win cash prize – 50€ and a Cup of Lazany village.

  Sunday 19.6.2016
  8:30-
  1.Exam A1,A2,A3
  2.Exam A1,A2,A3
  Prize giving ceremony (Totals of exams - 1st exam + 2nd exam)
  End of competition.

  Entry fee: 25€/dog (Payment only on the account number: 2925914997/1100 /Tatrabanka/ In payment description please state: Name of competitor + name of dog + games. VS: 17192016

  Application deadline : 31st of May 2016 or until competition is full.

  Veterinary conditions: It is required to submit a vaccination certificate / Pet pass / with valid vaccination against rabies, distemper, parvovirus and dewormed.

  General terms: The competition is held according to the ASKA rules. The organizer resrves the right to change the program,the referees and maximum number of competitors. Availible rank sum of dogs is not allowed / especially near the course/. For damages caused by dog the owner is responsible. Entry fee is non-refundable after this date.

  Protest: Protest may be made only in writing and the payment is 20 € until the end of the competition.

  Services: Eating in AC Lazany , or in near restaurant in village. Admission free. Parking, camping, showers and toilets in the competition area are free.

  Contact: Martina Kolevová (No. T: 0905 253 121)

  Looking forward to you! (Agility club Lazany)  /SLOVAK/ Milí priatelia,
  srdečne Vás pozývame na 3. ročník našej srdcovky Agility DISko hry 2016! Plánujeme predĺžený víkend plný skúšok a zaujímavých jedinečnych behov. Finančné odmeny, večerné behy pod osvetlením, spoločne strávené večery pri hudbe a oslava medzinárodného dňa hudby - to všetko na vás čaká ak sa rozhodnete stráviť víkend v AK Lazany.
  Už teraz sa na Vás veľmi tešíme! (AK Lazany)

  Propozície:
  Prihlasovanie : https://docs.google.com/forms/d/1Dv5jhX4hFT_9pwkPmpIuLWrsYzJAjPBRZOBCW4Aanuk/viewform
  Štartovka : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D2ggUkt1lM-t2N8UzOa_EmnU8dnrAbf4ZULaMeMpfT4/edit#gid=0

  Organizátor: AK Lazany

  Miesto konania : Areál cvičiska AK Lazany

  GPS súradnice:
  48° 49' 28.3675826" N
  18° 37' 18.3038521"

  Dátum konania: 17. - 19.6. 2016

  Povrch: tráva

  Rozhodcovia: 1. Tomáš Glabazňa / CZ /
  2. Katka Kolarovová / SK /

  Garant akcie : Kolevová Martina

  Max. počet pretekárov : 100

  Podmienky účasti : Preteky sú otvorené pre všetkých psov nad 18 mesiacov s platným VZ.

  Program :

  Piatok 17.6.2016 :
  16:00 – 16:45 registrácia
  16:50 meranie psov
  17:00 zahájenie pretekov a následne
  Skúška A1, A2 a A3
  Vyhodnotenie skúšok
  Večerný beh - beh o titul Najlepší slalomár (dobrovolný otvorený beh v cene preteku): bez rozlíšenia výškovej kategórie výherca získava titul Najlepší slalomár 2016 a finančnú odmenu 50€

  Sobota 18.6.2016:
  8:00
  Open jumping – špeciálny beh
  Vyhodnotenie Open jumping
  Skúška A1,A2 a A3
  Skúška A1, A2 a A3
  Vyhodnotenie súčtu skúšok
  Finálový beh – beh umiestnených na prvých 3 miestach v súčtoch skúšok
  Vyhodnotenie finálového behu : víťazi prvého miesta v kategórii S,M,L získavajú finančnú odmenu 50€ a pohár obce Lazany

  Nedeľa 19.6.2016:
  8:30
  Skúška A1, A2 a A3
  Skúška A1, A2 a A3
  Vyhodnotenie súčtu skúšok
  Ukončenie preteku

  Štartovné : 25€ / pes Úhrada výlučne na číslo účtu : 2925914997/ 1100 Tatrabanka. Do popisu platby uveďte : Meno pretekára + meno psa + hry. VS: 17192016

  Uzávierka prihlášok : 31.5.2016 alebo do naplnenia stavu.

  Veterinárne podmienky : Pri registrácii je nutné predložiť očkovací preukaz / Pet pass / s platným očkovaním proti besnote, psinke, parvoviróze a odčervení.

  Všeobecné ustanovenia : Preteky sú usporiadané podľa pravidiel ASKA. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu, rozhodcov a maximálneho počtu pretekárov. Voľné pobehovanie psov nie je povolené / hlavne v blízkosti parkúru /. Za škody spôsobené psom zodpovedá psovod. Štartovné po uzávierke je nevratné.
  Protest : Protest je možné podať len písomne a po zaplatení sumy 20€ do oficiálneho ukončenia pretekov.
  Služby : Stravovanie v klubovom bufete , alebo blízkej reštaurácii. Vstup voľný. Parkovanie, stanovanie, sprchy a toalety v areály zdarma.
  Kontaktná osoba : Kolevová Martina, č.t: 0905 253121 , tešíme sa na Vás

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ReklamaPracuji...