Notice: Undefined index: bme-message in /hosting/www/bmesoft.cz/i-chovatel/wp-content/plugins/bmesoft-cz/bmesoft-cz.php on line 257

2. Hranické hrátky

 • 1.10.2016 07:00 - 1.10.2016 18:00
 • Pro všechny psy bez rozdílu
 • Areál ZKO Hranice, Pod Křivým 2050,, Hranice, 75301, Česká republika
 • Zkoušky, Agility

 • Web: http://kacr.inf o/competitions/1968
  Web klubu:http://www.agilityhranice.wbs.cz/

  Rozhodčí: Petr Rybář

  Zkouška A3 (S,M,L), A2 (L,M,S), A1 (S,M,L), OPEN agility (L,M,S), OPEN jumping (S,M,L), Štafeta dvojic (L,M,S)

  Vyhodnoceny a odměněny budou zvlášť jednotlivé běhy a zkoušky.

  Součty – vyhodnoceny budou OPEN agility a OPEN jumping. Do druhého OPEN běhu v programu dne budou závodníci nastupovat podle pořadí v OPEN běhu předchozím, a to od nejhoršího k nejlepšímu!

  7.30 – 8.00 hod. – prezence A2, A3
  8.15 – zahájení prohlídek
  ??? – prezence A1, čas měření bude určen po ukončení přihlašování

  Přihlašování:
  Pouze přes on-line systém http://kacr.inf o/competitions/1968

  Štafeta dvojic POUZE přes webový formulář do 25. 9. 2016 (pořadatel si vyhrazuje změnit termín ukončení příjmu přihlášek dle naplnění):
  https://docs.google.com/forms/d/14d1L71Tgcbwm8jubDclNhsgWIYwjCLGuWj0h9pU0RR4/viewform?c=0&w=1

  Podmínky účasti:
  Platná povinná očkování; věk psa minimálně 18 měsíců; pes, který má proveden kosmetický zákrok, se nesmí soutěže zúčastnit. Pes musí být klinicky zdravý. Za škody způsobené psem nebo psovodem pořadatel neodpovídá. Pořadatel neodpovídá za zranění psa nebo psovoda. Pořadatel neodpovídá za ztrátu nebo úhyn psa. Pořadatel neodpovídá za odložené věci. Každý účastník je povinen udržovat pořádek v areálu a po svém psu si uklízet.

  Poznámky:
  Soutěž dvojic – ŠTAFETA – se bude konat pouze při minimální účasti 3 týmů v dané výškové kategorii.
  Štafeta dvojic – každou štafetu tvoří dva týmy stejné výškové kategorie, které běží postupně jim danou trať a čas se zastavuje po doběhu týmu běžícího jako druhý v pořadí.
  Kategorie veteránů bude vypsána pouze při minimální účasti 3 týmů v dané kategorii.

  ŠTAFETA DVOJIC - pravidla
  Štafetový závod dvojic - hra - se bude řídit Soutěžním řádem, Řádem agility a doplňky níže uvedenými.
  obtížnost tratě bude rozhodčím zvolena v rozmezí výkonnostních kategorií JUMPING A1 a A2
  štafeta je tvořena dvěma týmy stejné velikostní kategorie (jeden psovod může běžet se dvěma psy za předpokladu dodržení všech pravidel)
  trať pro oba týmy může být odlišná
  pořadí startu obou týmů každé štafety je zcela na jejich uvážení
  střídání obou týmů probíhá za rozhodčím označeným tunelem
  střídající (druhý) pes nesmí do tunelu vběhnout před výběhem prvního psa. V případě porušení, bude celá štafeta diskvalifikována.
  je možno držet střídajícího psa na postroji nebo obojku, který se před vyběhnutím ale musí sundat. Držet psa za kůži atd. je zakázáno ....!
  start pro 1. psa a cíl pro 2. psa bude tvořen jednoduchou skokovou překážkou
  v případě tří odmítnutí není tým diskvalifikován a pokračuje v běhu dále. Odmítnutí musí být opravena, jinak je pes diskvalifikován. Totéž platí pro slalom.
  diskvalifikovaný tým může trať doběhnout.
  vyhodnocení štafety bude probíhat dle Soutěžní řádu agility s výjimkou zrušení ustanovení o diskvalifikaci za 3 odmítnutí. tzn.:
  1. celkový počet trestných bodů štafety (chyby a odmítnutí na trati + překročení času)
  2. v případě, že je celkový počet trestných bodů shodný, umístí se lépe štafeta, které bylo uděleno méně trestných bodů za chyby a odmítnutí na trati
  3. v případě, že celkový počet trestných bodů i počet bodů za chyby a odmítnutí na trati jsou shodné, umístí se lépe rychlejší štafeta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ReklamaPracuji...